Artis Rasmanis


: 1971
: Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Priekuļi
: Artis.Rasmanis@saeima.lv
: Zaļo un Zemnieku savienība

:
Kristers Pļešakovs
: 67087237
: Kristers.Plesakovs@saeima.lv