Veiko Spolītis


: 1971
: Salaspils
: Veiko.Spolitis@saeima.lv
: Partija "VIENOTĪBA":
Gatis Puriņš
: 67087456
: 29475378
: Gatis.Purins@saeima.lv

Jana Kolbina
: 67087223
: 27048301
: jana.kolbina@saeima.lv