Eiropas lietu komisija (12.Saeima)
Norises vieta: Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Eiropas lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba 6/8, 306.telpa
Sēdes norises laiks: 2017, 14.jūnijs 08:30

1. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ministru padomē, kura notiks šā gada 15. un 16. jūnijā (veselība).

Ziņo Veselības ministrijas pārstāvji.

  1.1. Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017. gada 16. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem.
  VMzin_070617_nacpoz.docxVMzin_070617_nacpoz.docx
  1.2. Pozīcija Nr. 1 “Padomes secinājumu projekts par dalībvalstu virzītas brīvprātīgas sadarbības veicināšanu starp veselības sistēmām”.
  1.3. Pozīcija Nr. 1 “Padomes secinājumu projekts par to, kā apturēt bērnu liekā svara un aptaukošanās pieaugumu”.Liekais svars bērniem_SELK.pptxLiekais svars bērniem_SELK.pptx

2. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eirogrupas sanāksmē, kas notiks šā gada 15. jūnijā, un Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notiks šā gada 16. jūnijā.

Ziņo Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

  1.1. Informatīvais ziņojums “Par 2017. gada 15. jūnija Euro grupas un 2017. gada 16. jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”.
  1.2. Pozīcija Nr.2 “Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu”.FMinfo_PVN_reversais_meh_130617.docxFMinfo_PVN_reversais_meh_130617.docx
  1.3. Pozīcija Nr.1 “Par priekšlikumiem: – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgām saistībām, darījumu partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012”.
  1.4. Pozīcija Nr.1 “Par Eiropas Komisijas priekšlikumu ES Padomes rekomendācijai par 2017.gada Latvijas nacionālo reformu programmu un Padomes viedoklim par 2017.gada Latvijas Stabilitātes programmu”.

3. Dažādi.PR_2017_06_14_8_30_ELK.docPR_2017_06_14_8_30_ELK.doc