Eiropas lietu komisija (12.Saeima)
Norises vieta: Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Eiropas lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba 6/8, 306.telpa
Sēdes norises laiks: 2017, 21.jūnijs 08:30
1. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropadomē, kas notiks šā gada 22.-23. jūnijā, un Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50. panta) formāta sanāksmē, kas notiks šā gada 22. jūnijā.

1.1. Pozīcija Nr.1 par 2017. gada 22.-23. jūnija Eiropadomē un 2017. gada 22. jūnija Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50. panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.

  1.2. Informatīvais ziņojums “Par 2017. gada 22.-23. jūnija Eiropadomē un 2017. gada 22. jūnija Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50. panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”.
  AMzino_160617.docxAMzino_160617.docx

  Ziņo: Ārlietu ministrijas pārstāvji.

  2. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē, kas notiks šā gada 26. jūnijā.

  1.1. Pozīcija Nr.2 Priekšlikums Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti.

  1.2. Pozīcija Nr.2 Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti.

  1.3. Pozīcija Nr.1 Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija).

  1.4. Pozīcija Nr.1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību.

  1.5. Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2017. gada 26. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.EMzino_200617_ENER.docxEMzino_200617_ENER.docx

  Ziņo: Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

  3. Dažādi.

  PR_2017_06_21_8_30_ELK.docPR_2017_06_21_8_30_ELK.doc