Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija (12.Saeima)
Norises vieta: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēžu zālē Torņa ielā 3/5, 108.telpa
Sēdes norises laiks: 2017, 21.jūnijs 12:00
Darba kārtība:

1. Par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem 2017.gada maijā;
2. Par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu 2017.gada maijā;
3. Dažādi.

Uzaicinātās personas:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājas vietniece Dana Naunikas

AIC_parskats_maijs.pdfAIC_parskats_maijs.pdfIesniegumu_parskats_maijs_2017_1.pdfIesniegumu_parskats_maijs_2017_1.pdfNr.107_PR_2017_21_06_12_00_MEIK.docNr.107_PR_2017_21_06_12_00_MEIK.doc