Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija (12.Saeima)
Norises vieta: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēžu zālē Torņa ielā 3/5, 108.telpa
Sēdes norises laiks: 2017, 26.aprīlis 12:00
Darba kārtība
1. Par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem 2017.gada martā;

2. Par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu 2017.gada martā;
3. Dažādi.

Uzaicinātās personas:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājas vietniece Dana Naunikas

Iesniegumu_parskats_marts_2017.docxIesniegumu_parskats_marts_2017.docx AIC_parskats_marts.docxAIC_parskats_marts.docxNr.100_PR_2017_26_04_12_00_MEIK.docNr.100_PR_2017_26_04_12_00_MEIK.doc