Publisko izdevumu un revīzijas komisija (12.Saeima)
Norises vieta: Izbraukuma sēde uz Inčukalna sērskābiem gudrona dīķiem
Sēdes norises laiks: 2017, 30.maijs 11:45
ES fondu līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" realizācijas progress un paveiktais kopš 2016.gada septembra

PR_2017_05_30_11_45_PIRK.docPR_2017_05_30_11_45_PIRK.doc