Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija (12.Saeima)
Norises vieta: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēžu zālē Torņa ielā 3/5, 108.telpa
Sēdes norises laiks: 2017, 17.maijs 12:00

Darba kārtība:
1. Par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu nodošanu" turpmāko virzību;
2 .Par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim";

3.Dažādi.

Uzaicinātās personas:

Latvijas Alus Darītāju savienības izpilddirektors Pēteris Liniņš
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Sniedz Sproģe

3-490-12-170002.PDF3-490-12-170002.PDFpasvaldibu pieredze.pptxpasvaldibu pieredze.pptx

majoklim.PDFmajoklim.PDFNr.102_PR_2017_17_05_12_00_MEIK.docNr.102_PR_2017_17_05_12_00_MEIK.doc