Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija (12.Saeima)
Norises vieta: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēžu zālē Torņa ielā 3/5, 108.telpa
Sēdes norises laiks: 2018, 24.jūlijs 09:00
Darba kārtība:

1. Par kolektīvā iesnieguma "Pārmaksāto nodokļu automātiska izmaksāšana" turpmāko virzību.
2. Par kolektīvā iesnieguma "Zemei zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā" turpmāko virzību.
3.Dažādi.

kolektīvais iesniegums.nodoklis.PDFkol.iesn. zeme.PDF