Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija (12.Saeima)
Kopsēde ar Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju
Norises vieta: Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 407.telpa
Sēdes norises laiks: 2018, 16.janvāris 09:00
Par kompetenču pieejā balstītu mācību saturu sportā (veselības un fizisko aktivitāšu joma)

Uzaicināti: Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādes darba grupas pārstāvji
16.01._Saeima.pptx16.01._Saeima.pptxPR_2018_01_16_09_00_IKZK_SAK.docxPR_2018_01_16_09_00_IKZK_SAK.docx