readedFromCache=false
Darba kārtības
2017.gada 30.novembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem

Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
2017.gada 30.novembrī pulksten 17:00

Sēde beigusies 30.11.2017 17:07