readedFromCache=false
Darba kārtības
2018.gada 17.maija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem

Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
2018.gada 17.maijā pulksten 17:00

Sēde beigusies 17.05.2018 17:06