Drukāt    Aizvērt
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Rīgā

 

 

2010.gada 27.janvārī

Nr.9/7 – ______________

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajam lasījumam komisijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (Nr.1643/Lp9) (steidzams), kurš ir iekļauts Saeimas š.g.28.janvāra sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz ___lpp.

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                                                                            O.Spurdziņš

Vītola 67087257

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā

(Nr. 1643/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

 

Nr.

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

Pārejas noteikumi

1. ... 5. ..

6. Par valsts budžeta līdzekļiem vietējās pašvaldības sagatavo apvienošanās projektu. Kārtību, kādā tiek piešķirti finanšu līdzekļi pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai, un pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

1. Izslēgt pārejas noteikumu 6.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

1 .Izslēgt pārejas noteikumu 6.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikumi par izmaiņām 2.pielikumā

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

 

Nr.

p.k.

Novads

Novada teritoriālās vienības - novada pilsētas un novada pagasti

1.

Aglonas novads

Aglonas pagasts

Grāveru pagasts

Kastuļinas pagasts

Šķeltovas pagasts

2.

Aizkraukles novads

Aizkraukles pagasts

Aizkraukles pilsēta

3.

Aizputes novads

Aizputes pagasts

Aizputes pilsēta

Cīravas pagasts

Kalvenes pagasts

Kazdangas pagasts

Lažas pagasts

4.

Aknīstes novads

Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju

Asares pagasts

Gārsenes pagasts

5.

Alojas novads

Alojas pilsēta ar lauku teritoriju

Braslavas pagasts

Brīvzemnieku pagasts

Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju

6.

Alsungas novads

 

7.

Alūksnes novads

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

Annas pagasts

Ilzenes pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Kalncempju pagasts

Liepnas pagasts

Malienas pagasts

Mālupes pagasts

Mārkalnes pagasts

Pededzes pagasts

Veclaicenes pagasts

Zeltiņu pagasts

Ziemera pagasts

8.

Amatas novads

Amatas pagasts

Drabešu pagasts

Nītaures pagasts

Skujenes pagasts

Zaubes pagasts

9.

Apes novads

Apes pilsēta ar lauku teritoriju

Gaujienas pagasts

Trapenes pagasts

Virešu pagasts

10.

Auces novads

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Bēnes pagasts

Īles pagasts

Lielauces pagasts

Ukru pagasts

Vītiņu pagasts

11.

Ādažu novads

 

12.

Babītes novads

Salas pagasts

Babītes pagasts

13.

Baldones novads

 

14.

Baltinavas novads

 

15.

Balvu novads

Balvu pagasts

Balvu pilsēta

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubuļu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts

16.

Bauskas novads

Bauskas pilsēta

Brunavas pagasts

Ceraukstes pagasts

Codes pagasts

Dāviņu pagasts

Gailīšu pagasts

Īslīces pagasts

Mežotnes pagasts

Vecsaules pagasts

17.

Beverīnas novads

Brenguļu pagasts

Kauguru pagasts

Trikātas pagasts

18.

Brocēnu novads

Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju

Blīdenes pagasts

Gaiķu pagasts

Remtes pagasts

19.

Burtnieku novads

Burtnieku pagasts

Ēveles pagasts

Matīšu pagasts

Rencēnu pagasts

Valmieras pagasts

Vecates pagasts

20.

Carnikavas novads

 

21.

Cēsu novads

Cēsu pilsēta

Vaives pagasts

22.

Cesvaines novads

 

23.

Ciblas novads

Blontu pagasts

Ciblas pagasts

Līdumnieku pagasts

Pušmucovas pagasts

Zvirgzdenes pagasts

24.

Dagdas novads

Andrupenes pagasts

Andzeļu pagasts

Asūnes pagasts

Bērziņu pagasts

Dagdas pilsēta

Dagdas pagasts

Ezernieku pagasts

Konstantinovas pagasts

Ķepovas pagasts

Svariņu pagasts

Šķaunes pagasts

25.

Daugavpils novads

Ambeļu pagasts

Biķernieku pagasts

Demenes pagasts

Dubnas pagasts

Kalkūnes pagasts

Kalupes pagasts

Laucesas pagasts

Līksnas pagasts

Maļinovas pagasts

Medumu pagasts

Naujenes pagasts

Nīcgales pagasts

Salienas pagasts

Skrudalienas pagasts

Sventes pagasts

Tabores pagasts

Vaboles pagasts

Vecsalienas pagasts

Višķu pagasts

26.

Dobeles novads

Annenieku pagasts

Auru pagasts

Bērzes pagasts

Bikstu pagasts

Dobeles pagasts

Dobeles pilsēta

Jaunbērzes pagasts

Krimūnu pagasts

Naudītes pagasts

Penkules pagasts

Zebrenes pagasts

27.

Dundagas novads

Kolkas pagasts

Dundagas pagasts

28.

Durbes novads

Dunalkas pagasts

Durbes pilsēta ar lauku teritoriju

Tadaiķu pagasts

Vecpils pagasts

29.

Engures novads

Engures pagasts

Lapmežciema pagasts

Smārdes pagasts

30.

Ērgļu novads

Ērgļu pagasts

Jumurdas pagasts

Sausnējas pagasts

31.

Garkalnes novads

 

32.

Grobiņas novads

Bārtas pagasts

Gaviezes pagasts

Grobiņas pagasts

Grobiņas pilsēta

Medzes pagasts

33.

Gulbenes novads

Beļavas pagasts

Daukstu pagasts

Druvienas pagasts

Galgauskas pagasts

Gulbenes pilsēta

Jaungulbenes pagasts

Lejasciema pagasts

Litenes pagasts

Lizuma pagasts

Līgo pagasts

Rankas pagasts

Stāmerienas pagasts

Stradu pagasts

Tirzas pagasts

34.

Iecavas novads

 

35.

Ikšķiles novads

 

36.

Inčukalna novads

Inčukalna pagasts

Vangažu pilsēta

37.

Ilūkstes novads

Bebrenes pagasts

Dvietes pagasts

Eglaines pagasts

Ilūkstes pilsēta

Pilskalnes pagasts

Subates pilsēta ar lauku teritoriju

Šēderes pagasts

38.

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pagasts

Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju

Seces pagasts

Sērenes pagasts

Staburaga pagasts

Sunākstes pagasts

39.

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

Zosēnu pagasts

40.

Jaunpils novads

Jaunpils pagasts

Viesatu pagasts

41.

Jēkabpils novads

Ābeļu pagasts

Dignājas pagasts

Dunavas pagasts

Kalna pagasts

Leimaņu pagasts

Rubenes pagasts

Zasas pagasts

42.

Jelgavas novads

Elejas pagasts

Glūdas pagasts

Jaunsvirlaukas pagasts

Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju

Lielplatones pagasts

Līvbērzes pagasts

Platones pagasts

Sesavas pagasts

Svētes pagasts

Valgundes pagasts

Vilces pagasts

Vircavas pagasts

Zaļenieku pagasts

43.

Kandavas novads

Cēres pagasts

Kandavas pagasts

Kandavas pilsēta

Matkules pagasts

Vānes pagasts

Zantes pagasts

Zemītes pagasts

44.

Kārsavas novads

Goliševas pagasts

Kārsavas pilsēta

Malnavas pagasts

Mērdzenes pagasts

Mežvidu pagasts

Salnavas pagasts

45.

Kokneses novads

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Kokneses pagasts

46.

Krāslavas novads

Aulejas pagasts

Indras pagasts

Izvaltas pagasts

Kalniešu pagasts

Kaplavas pagasts

Kombuļu pagasts

Krāslavas pagasts

Krāslavas pilsēta

Piedrujas pagasts

Robežnieku pagasts

Skaistas pagasts

Ūdrīšu pagasts

47.

Krimuldas novads

Krimuldas pagasts

Lēdurgas pagasts

48.

Krustpils novads

Atašienes pagasts

Krustpils pagasts

Kūku pagasts

Mežāres pagasts

Variešu pagasts

Vīpes pagasts

49.

Kuldīgas novads

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Īvandes pagasts

Kabiles pagasts

Kuldīgas pilsēta

Kurmāles pagasts

Laidu pagasts

Padures pagasts

Pelču pagasts

Rendas pagasts

Rumbas pagasts

Snēpeles pagasts

Turlavas pagasts

Vārmes pagasts

50.

Ķeguma novads

Ķeguma pilsēta ar lauku teritoriju

Rembates pagasts

Birzgales pagasts

51.

Ķekavas novads

Baložu pilsēta

Daugmales pagasts

Ķekavas pagasts

52.

Lielvārdes novads

Jumpravas pagasts

Lēdmanes pagasts

Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju

53.

Līgatnes novads

Līgatnes pagasts

Līgatnes pilsēta

54.

Limbažu novads

Katvaru pagasts

Limbažu pagasts

Limbažu pilsēta

Pāles pagasts

Skultes pagasts

Umurgas pagasts

Vidrižu pagasts

Viļķenes pagasts

55.

Līvānu novads

Jersikas pagasts

Līvānu pilsēta

Rožupes pagasts

Rudzātu pagasts

Sutru pagasts

Turku pagasts

56.

Lubānas novads

Indrānu pagasts

Lubānas pilsēta

57.

Ludzas novads

Briģu pagasts

Cirmas pagasts

Isnaudas pagasts

Istras pagasts

Ludzas pilsēta

Nirzas pagasts

Ņukšu pagasts

Pildas pagasts

Pureņu pagasts

Rundēnu pagasts

58.

Madonas novads

Aronas pagasts

Barkavas pagasts

Bērzaunes pagasts

Dzelzavas pagasts

Kalsnavas pagasts

Lazdonas pagasts

Liezēres pagasts

Ļaudonas pagasts

Madonas pilsēta

Mārcienas pagasts

Mētrienas pagasts

Ošupes pagasts

Praulienas pagasts

Sarkaņu pagasts

Vestienas pagasts

59.

Mālpils novads

 

60.

Mārupes novads

 

61.

Mazsalacas novads

Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju

Ramatas pagasts

Sēļu pagasts

Skaņkalnes pagasts

62.

Naukšēnu novads

Ķoņu pagasts

Naukšēnu pagasts

63.

Neretas novads

Mazzalves pagasts

Neretas pagasts

Pilskalnes pagasts

Zalves pagasts

64.

Nīcas novads

Nīcas pagasts

Otaņķu pagasts

65.

Ogres novads

Krapes pagasts

Ķeipenes pagasts

Lauberes pagasts

Madlienas pagasts

Mazozolu pagasts

Meņģeles pagasts

Ogres pilsēta

Ogresgala pagasts

Suntažu pagasts

Taurupes pagasts

66.

Olaines novads

Olaines pagasts

Olaines pilsēta

67.

Ozolnieku novads

Ozolnieku pagasts

Cenu pagasts

Sidrabenes pagasts

68.

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

Stalbes pagasts

Straupes pagasts

69.

Pāvilostas novads

Vērgales pagasts

Pāvilostas pilsēta

Sakas pagasts

70.

Pļaviņu novads

Aiviekstes pagasts

Klintaines pagasts

Pļaviņu pilsēta

Vietalvas pagasts

71.

Preiļu novads

Aizkalnes pagasts

Pelēču pagasts

Preiļu pagasts

Preiļu pilsēta

Saunas pagasts

72.

Priekules novads

Bunkas pagasts

Virgas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pilsēta

Priekules pagasts

73.

Priekuļu novads

Liepas pagasts

Mārsnēnu pagasts

Priekuļu pagasts

Veselavas pagasts

74.

Raunas novads

Drustu pagasts

Raunas pagasts

75.

Rēzeknes novads

Audriņu pagasts

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Maltas pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

76.

Riebiņu novads

Galēnu pagasts

Riebiņu pagasts

Rušonas pagasts

Silajāņu pagasts

Sīļukalna pagasts

Stabulnieku pagasts

77.

Rojas novads

Mērsraga pagasts

Rojas pagasts

78.

Ropažu novads

 

79.

Rucavas novads

Dunikas pagasts

Rucavas pagasts

80.

Rugāju novads

Lazdukalna pagasts

Rugāju pagasts

81.

Rundāles novads

Rundāles pagasts

Svitenes pagasts

Viesturu pagasts

82.

Rūjienas novads

Ipiķu pagasts

Jeru pagasts

Lodes pagasts

Rūjienas pilsēta

Vilpulkas pagasts

83.

Salacgrīvas novads

Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju

Liepupes pagasts

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

84.

Salas novads

Sēlpils pagasts

Salas pagasts

85.

Salaspils novads

 

86.

Saldus novads

Ezeres pagasts

Jaunauces pagasts

Jaunlutriņu pagasts

Kursīšu pagasts

Lutriņu pagasts

Nīgrandes pagasts

Novadnieku pagasts

Pampāļu pagasts

Rubas pagasts

Saldus pagasts

Saldus pilsēta

Šķēdes pagasts

Vadakstes pagasts

Zaņas pagasts

Zirņu pagasts

Zvārdes pagasts

87.

Saulkrastu novads

 

88.

Sējas novads

 

89.

Siguldas novads

Allažu pagasts

Mores pagasts

Siguldas pagasts

Siguldas pilsēta

90.

Skrīveru novads

 

91.

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

Raņķu pagasts

Rudbāržu pagasts

Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju

92.

Smiltenes novads

Bilskas pagasts

Blomes pagasts

Brantu pagasts

Grundzāles pagasts

Launkalnes pagasts

Palsmanes pagasts

Smiltenes pagasts

Smiltenes pilsēta

Variņu pagasts

93.

Stopiņu novads

 

94.

Strenču novads

Jērcēnu pagasts

Plāņu pagasts

Sedas pilsēta ar lauku teritoriju

Strenču pilsēta

95.

Talsu novads

Abavas pagasts

Balgales pagasts

Ģibuļu pagasts

Īves pagasts

Ķūļciema pagasts

Laidzes pagasts

Laucienes pagasts

Lībagu pagasts

Lubes pagasts

Sabiles pilsēta

Stendes pilsēta

Strazdes pagasts

Talsu pilsēta

Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju

Valdgales pagasts

Vandzenes pagasts

Virbu pagasts

96.

Tērvetes novads

Augstkalnes pagasts

Bukaišu pagasts

Tērvetes pagasts

97.

Tukuma novads

Degoles pagasts

Džūkstes pagasts

Irlavas pagasts

Jaunsātu pagasts

Lestenes pagasts

Pūres pagasts

Sēmes pagasts

Slampes pagasts

Tukuma pilsēta

Tumes pagasts

Zentenes pagasts

98.

Vaiņodes novads

Embūtes pagasts

Vaiņodes pagasts

99.

Valkas novads

Ērģemes pagasts

Kārķu pagasts

Valkas pagasts

Valkas pilsēta

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

100.

Valmieras novads

Bērzaines pagasts

Dikļu pagasts

Kocēnu pagasts

Vaidavas pagasts

Zilākalna pagasts

101.

Varakļānu novads

Murmastienes pagasts

Varakļānu pagasts

Varakļānu pilsēta

102.

Vārkavas novads

Rožkalnu pagasts

Upmalas pagasts

Vārkavas pagasts

103.

Vecpiebalgas novads

Dzērbenes pagasts

Inešu pagasts

Kaives pagasts

Taurenes pagasts

Vecpiebalgas pagasts

104.

Vecumnieku novads

Bārbeles pagasts

Kurmenes pagasts

Skaistkalnes pagasts

Stelpes pagasts

Valles pagasts

Vecumnieku pagasts

105.

Ventspils novads

Ances pagasts

Jūrkalnes pagasts

Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju

Popes pagasts

Puzes pagasts

Tārgales pagasts

Ugāles pagasts

Usmas pagasts

Užavas pagasts

Vārves pagasts

Ziru pagasts

Zlēku pagasts

106.

Viesītes novads

Elkšņu pagasts

Rites pagasts

Saukas pagasts

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju

107.

Viļakas novads

Kupravas pagasts

Medņevas pagasts

Susāju pagasts

Šķilbēnu pagasts

Vecumu pagasts

Viļakas pilsēta

Žīguru pagasts

108.

Viļānu novads

Dekšāres pagasts

Sokolku pagasts

Viļānu pagasts

Viļānu pilsēta

109.

Zilupes novads

Lauderu pagasts

Pasienes pagasts

Zaļesjes pagasts

Zilupes pilsēta

2.  2.pielikumā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

4.

 

Aknīstes novads

 

Aknīstes pilsēta

Aknīstes pagasts

Asares pagasts

Gārsenes pagasts

5.

 

Alojas novads

 

 

Alojas pilsēta

Alojas pagasts

Braslavas pagasts

Brīvzemnieku pagasts

Staiceles pilsēta

Staiceles pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā

9.

 

 

Apes novads

 

 

Apes pilsēta

Apes pagasts

Gaujienas pagasts

Trapenes pagasts

Virešu pagasts 

10.

 

 

Auces novads

 

 

Auces pilsēta

Bēnes pagasts

Īles pagasts

Lielauces pagasts

Ukru pagasts

Vecauces pagasts

Vītiņu pagasts

 

 

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

 

13.

 

Baldones novads

 

Baldones pilsēta

Baldones pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

 

18.

 

 

Brocēnu novads

 

 

Brocēnu pilsēta

Blīdenes pagasts

Cieceres pagasts

Gaiķu pagasts

Remtes pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

 

22.

 

Cesvai-nes novads

Cesvaines pilsēta

Cesvaines pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

 

28.

 

 

Durbes novads

 

 

Dunalkas pagasts

Durbes pilsēta

Durbes pagasts

Tadaiķu pagasts

Vecpils pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

 

35.

 

Ikšķiles novads

Ikšķiles pilsēta

Tīnūžu pagasts

 

izteikt 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

37.

Ilūkstes novads

Bebrenes pagasts

Dvietes pagasts

Eglaines pagasts

Ilūkstes pilsēta

Pilskalnes pagasts

Prodes pagasts

Subates pilsēta

Šēderes pagasts

38.

 

Jaunjel-gavas novads

Daudzeses pagasts

Jaunjelgavas pilsēta

Jaunjelgavas pagasts

Seces pagasts

Sērenes pagasts

Staburaga pagasts

Sunākstes pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

 

42.

 

Jelgavas novads

Elejas pagasts

Glūdas pagasts

Jaunsvirlaukas pagasts

Kalnciema pagasts

Lielplatones pagasts

Līvbērzes pagasts

Platones pagasts

Sesavas pagasts

Svētes pagasts

Valgundes pagasts

Vilces pagasts

Vircavas pagasts

Zaļenieku pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

 

50.

 

Ķeguma novads

 

Ķeguma pilsēta

Birzgales pagasts

Rembates pagasts

Tomes pagasts

 

izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

 

52.

 

 

Lielvārdes novads

 

 

Jumpravas pagasts

Lēdmanes pagasts

Lielvārdes pilsēta

Lielvārdes pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

 

61.

 

 

Mazsa-lacas novads

 

 

Mazsalacas pilsēta

Mazsalacas pagasts

Ramatas pagasts

Sēļu pagasts

Skaņkalnes pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

 

83.

 

Salac-grīvas novads

Ainažu pilsēta

Ainažu pagasts

Liepupes pagasts

Salacgrīvas pilsēta

Salacgrīvas pagasts

 

 

izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

 

85.

 

Salaspils novads

Salaspils pilsēta

Salaspils pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 87.punktu šādā redakcijā:

87.

Saulkrastu novads

Saulkrastu pilsēta

Saulkrastu pagasts

 

izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

91.

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

Raņķu pagasts

Rudbāržu pagasts

Skrundas pilsēta

Skrundas pagasts

 

izteikt 94. un 95.punktu šādā redakcijā:

94.

Strenču novads

Jērcēnu pagasts

Plāņu pagasts

Sedas pilsēta

Strenču pilsēta

95.

Talsu novads

Abavas pagasts

Ārlavas pagasts

Balgales pagasts

Ģibuļu pagasts

Īves pagasts

Ķūļciema pagasts

Laidzes pagasts

Laucienes pagasts

Lībagu pagasts

Lubes pagasts

Sabiles pilsēta

Stendes pilsēta

Strazdes pagasts

Talsu pilsēta

Valdemārpils pilsēta

Valdgales pagasts

Vandzenes pagasts

Virbu pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 100.punktu šādā redakcijā:

 

100.

Kocēnu novads

Bērzaines pagasts

Dikļu pagasts

Kocēnu pagasts

Vaidavas pagasts

Zilākalna pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 105. un 106.punktu šādā redakcijā:

 

105.

Ventspils novads

Ances pagasts

Jūrkalnes pagasts

Piltenes pilsēta

Piltenes pagasts

Popes pagasts

Puzes pagasts

Tārgales pagasts

Ugāles pagasts

Usmas pagasts

Užavas pagasts

Vārves pagasts

Ziru pagasts

Zlēku pagasts

 

106.

Viesītes novads

Elkšņu pagasts

Rites pagasts

Saukas pagasts

Viesītes pilsēta

Viesītes pagasts

 

1.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

„Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības

Nr.

p.k.

Novads

Novada teritoriālās vienības – novada pagasti un novada pilsētas

1.

Ādažu novads

 

2.

Aglonas novads

Aglonas pagasts

Grāveru pagasts

Kastuļinas pagasts

Šķeltovas pagasts

3.

Aizkraukles novads

Aizkraukles pagasts

Aizkraukles pilsēta

4.

Aizputes novads

Aizputes pagasts

Aizputes pilsēta

Cīravas pagasts

Kalvenes pagasts

Kazdangas pagasts

Lažas pagasts

5.

Aknīstes novads

Aknīstes pagasts

Aknīstes pilsēta

Asares pagasts

Gārsenes pagasts

6.

Alojas novads

Alojas pagasts

Alojas pilsēta

Braslavas pagasts

Brīvzemnieku pagasts

Staiceles pagasts

Staiceles pilsēta

7.

Alsungas novads

 

8.

Alūksnes novads

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

Annas pagasts

Ilzenes pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Kalncempju pagasts

Liepnas pagasts

Malienas pagasts

Mālupes pagasts

Mārkalnes pagasts

Pededzes pagasts

Veclaicenes pagasts

Zeltiņu pagasts

Ziemera pagasts

9.

Amatas novads

Amatas pagasts

Drabešu pagasts

Nītaures pagasts

Skujenes pagasts

Zaubes pagasts

10.

Apes novads

Apes pagasts

Apes pilsēta

Gaujienas pagasts

Trapenes pagasts

Virešu pagasts

11.

Auces novads

Auces pilsēta

Bēnes pagasts

Īles pagasts

Lielauces pagasts

Ukru pagasts

Vecauces pagasts

Vītiņu pagasts

12.

Babītes novads

Babītes pagasts

Salas pagasts

13.

Baldones novads

Baldones pagasts

Baldones pilsēta

14.

Baltinavas novads

 

15.

Balvu novads

Balvu pagasts

Balvu pilsēta

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubuļu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts

16.

Bauskas novads

Bauskas pilsēta

Brunavas pagasts

Ceraukstes pagasts

Codes pagasts

Dāviņu pagasts

Gailīšu pagasts

Īslīces pagasts

Mežotnes pagasts

Vecsaules pagasts

17.

Beverīnas novads

Brenguļu pagasts

Kauguru pagasts

Trikātas pagasts

18.

Brocēnu novads

Blīdenes pagasts

Brocēnu pilsēta

Cieceres pagasts

Gaiķu pagasts

Remtes pagasts

19.

Burtnieku novads

Burtnieku pagasts

Ēveles pagasts

Matīšu pagasts

Rencēnu pagasts

Valmieras pagasts

Vecates pagasts

20.

Carnikavas novads

 

21.

Cēsu novads

Cēsu pilsēta

Vaives pagasts

22.

Cesvaines novads

Cesvaines pagasts

Cesvaines pilsēta

23.

Ciblas novads

Blontu pagasts

Ciblas pagasts

Līdumnieku pagasts

Pušmucovas pagasts

Zvirgzdenes pagasts

24.

Dagdas novads

Andrupenes pagasts

Andzeļu pagasts

Asūnes pagasts

Bērziņu pagasts

Dagdas pagasts

Dagdas pilsēta

Ezernieku pagasts

Konstantinovas pagasts

Ķepovas pagasts

Svariņu pagasts

Šķaunes pagasts

25.

Daugavpils novads

Ambeļu pagasts

Biķernieku pagasts

Demenes pagasts

Dubnas pagasts

Kalkūnes pagasts

Kalupes pagasts

Laucesas pagasts

Līksnas pagasts

Maļinovas pagasts

Medumu pagasts

Naujenes pagasts

Nīcgales pagasts

Salienas pagasts

Skrudalienas pagasts

Sventes pagasts

Tabores pagasts

Vaboles pagasts

Vecsalienas pagasts

Višķu pagasts

26.

Dobeles novads

Annenieku pagasts

Auru pagasts

Bērzes pagasts

Bikstu pagasts

Dobeles pagasts

Dobeles pilsēta

Jaunbērzes pagasts

Krimūnu pagasts

Naudītes pagasts

Penkules pagasts

Zebrenes pagasts

27.

Dundagas novads

Dundagas pagasts

Kolkas pagasts

28.

Durbes novads

Dunalkas pagasts

Durbes pagasts

Durbes pilsēta

Tadaiķu pagasts

Vecpils pagasts

29.

Engures novads

Engures pagasts

Lapmežciema pagasts

Smārdes pagasts

30.

Ērgļu novads

Ērgļu pagasts

Jumurdas pagasts

Sausnējas pagasts

31.

Garkalnes novads

 

32.

Grobiņas novads

Bārtas pagasts

Gaviezes pagasts

Grobiņas pagasts

Grobiņas pilsēta

Medzes pagasts

33.

Gulbenes novads

Beļavas pagasts

Daukstu pagasts

Druvienas pagasts

Galgauskas pagasts

Gulbenes pilsēta

Jaungulbenes pagasts

Lejasciema pagasts

Līgo pagasts

Litenes pagasts

Lizuma pagasts

Rankas pagasts

Stāmerienas pagasts

Stradu pagasts

Tirzas pagasts

34.

Iecavas novads

 

35.

Ikšķiles novads

Ikšķiles pilsēta

Tīnūžu pagasts

36.

Ilūkstes novads

Bebrenes pagasts

Dvietes pagasts

Eglaines pagasts

Ilūkstes pilsēta

Pilskalnes pagasts

Prodes pagasts

Subates pilsēta

Šēderes pagasts

37.

Inčukalna novads

Inčukalna pagasts

Vangažu pilsēta

38.

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pagasts

Jaunjelgavas pagasts

Jaunjelgavas pilsēta

Seces pagasts

Sērenes pagasts

Staburaga pagasts

Sunākstes pagasts

39.

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

Zosēnu pagasts

40.

Jaunpils novads

Jaunpils pagasts

Viesatu pagasts

41.

Jēkabpils novads

Ābeļu pagasts

Dignājas pagasts

Dunavas pagasts

Kalna pagasts

Leimaņu pagasts

Rubenes pagasts

Zasas pagasts

42.

Jelgavas novads

Elejas pagasts

Glūdas pagasts

Jaunsvirlaukas pagasts

Kalnciema pagasts

Lielplatones pagasts

Līvbērzes pagasts

Platones pagasts

Sesavas pagasts

Svētes pagasts

Valgundes pagasts

Vilces pagasts

Vircavas pagasts

Zaļenieku pagasts

43.

Kandavas novads

Cēres pagasts

Kandavas pagasts

Kandavas pilsēta

Matkules pagasts

Vānes pagasts

Zantes pagasts

Zemītes pagasts

44.

Kārsavas novads

Goliševas pagasts

Kārsavas pilsēta

Malnavas pagasts

Mērdzenes pagasts

Mežvidu pagasts

Salnavas pagasts

45.

Kocēnu novads

Bērzaines pagasts

Dikļu pagasts

Kocēnu pagasts

Vaidavas pagasts

Zilākalna pagasts

46.

Kokneses novads

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Kokneses pagasts

47.

Krāslavas novads

Aulejas pagasts

Indras pagasts

Izvaltas pagasts

Kalniešu pagasts

Kaplavas pagasts

Kombuļu pagasts

Krāslavas pagasts

Krāslavas pilsēta

Piedrujas pagasts

Robežnieku pagasts

Skaistas pagasts

Ūdrīšu pagasts

48.

Krimuldas novads

Krimuldas pagasts

Lēdurgas pagasts

49.

Krustpils novads

Atašienes pagasts

Krustpils pagasts

Kūku pagasts

Mežāres pagasts

Variešu pagasts

Vīpes pagasts

50.

Kuldīgas novads

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Īvandes pagasts

Kabiles pagasts

Kuldīgas pilsēta

Kurmāles pagasts

Laidu pagasts

Padures pagasts

Pelču pagasts

Rendas pagasts

Rumbas pagasts

Snēpeles pagasts

Turlavas pagasts

Vārmes pagasts

51.

Ķeguma novads

Birzgales pagasts

Ķeguma pilsēta

Rembates pagasts

Tomes pagasts

52.

Ķekavas novads

Baložu pilsēta

Daugmales pagasts

Ķekavas pagasts

53.

Lielvārdes novads

Jumpravas pagasts

Lēdmanes pagasts

Lielvārdes pagasts

Lielvārdes pilsēta

54.

Līgatnes novads

Līgatnes pagasts

Līgatnes pilsēta

55.

Limbažu novads

Katvaru pagasts

Limbažu pagasts

Limbažu pilsēta

Pāles pagasts

Skultes pagasts

Umurgas pagasts

Vidrižu pagasts

Viļķenes pagasts

56.

Līvānu novads

Jersikas pagasts

Līvānu pilsēta

Rožupes pagasts

Rudzātu pagasts

Sutru pagasts

Turku pagasts

57.

Lubānas novads

Indrānu pagasts

Lubānas pilsēta

58.

Ludzas novads

Briģu pagasts

Cirmas pagasts

Isnaudas pagasts

Istras pagasts

Ludzas pilsēta

Nirzas pagasts

Ņukšu pagasts

Pildas pagasts

Pureņu pagasts

Rundēnu pagasts

59.

Madonas novads

Aronas pagasts

Barkavas pagasts

Bērzaunes pagasts

Dzelzavas pagasts

Kalsnavas pagasts

Lazdonas pagasts

Liezēres pagasts

Ļaudonas pagasts

Madonas pilsēta

Mārcienas pagasts

Mētrienas pagasts

Ošupes pagasts

Praulienas pagasts

Sarkaņu pagasts

Vestienas pagasts

60.

Mālpils novads

 

61.

Mārupes novads

 

62.

Mazsalacas novads

Mazsalacas pagasts

Mazsalacas pilsēta

Ramatas pagasts

Sēļu pagasts

Skaņkalnes pagasts

63.

Naukšēnu novads

Ķoņu pagasts

Naukšēnu pagasts

64.

Neretas novads

Mazzalves pagasts

Neretas pagasts

Pilskalnes pagasts

Zalves pagasts

65.

Nīcas novads

Nīcas pagasts

Otaņķu pagasts

66.

Ogres novads

Krapes pagasts

Ķeipenes pagasts

Lauberes pagasts

Madlienas pagasts

Mazozolu pagasts

Meņģeles pagasts

Ogresgala pagasts

Ogres pilsēta

Suntažu pagasts

Taurupes pagasts

67.

Olaines novads

Olaines pagasts

Olaines pilsēta

68.

Ozolnieku novads

Cenu pagasts

Ozolnieku pagasts

Sidrabenes pagasts

69.

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

Stalbes pagasts

Straupes pagasts

70.

Pāvilostas novads

Pāvilostas pilsēta

Sakas pagasts

Vērgales pagasts

71.

Pļaviņu novads

Aiviekstes pagasts

Klintaines pagasts

Pļaviņu pilsēta

Vietalvas pagasts

72.

Preiļu novads

Aizkalnes pagasts

Pelēču pagasts

Preiļu pagasts

Preiļu pilsēta

Saunas pagasts

73.

Priekules novads

Bunkas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virgas pagasts

74.

Priekuļu novads

Liepas pagasts

Mārsnēnu pagasts

Priekuļu pagasts

Veselavas pagasts

75.

Raunas novads

Drustu pagasts

Raunas pagasts

76.

Rēzeknes novads

Audriņu pagasts

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Maltas pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

77.

Riebiņu novads

Galēnu pagasts

Riebiņu pagasts

Rušonas pagasts

Silajāņu pagasts

Sīļukalna pagasts

Stabulnieku pagasts

78.

Rojas novads

Mērsraga pagasts

Rojas pagasts

79.

Ropažu novads

 

80.

Rucavas novads

Dunikas pagasts

Rucavas pagasts

81.

Rugāju novads

Lazdukalna pagasts

Rugāju pagasts

82.

Rūjienas novads

Ipiķu pagasts

Jeru pagasts

Lodes pagasts

Rūjienas pilsēta

Vilpulkas pagasts

83.

Rundāles novads

Rundāles pagasts

Svitenes pagasts

Viesturu pagasts

84.

Salacgrīvas novads

Ainažu pagasts

Ainažu pilsēta

Liepupes pagasts

Salacgrīvas pagasts

Salacgrīvas pilsēta

85.

Salas novads

Salas pagasts

Sēlpils pagasts

86.

Salaspils novads

Salaspils pagasts

Salaspils pilsēta

87.

Saldus novads

Ezeres pagasts

Jaunauces pagasts

Jaunlutriņu pagasts

Kursīšu pagasts

Lutriņu pagasts

Nīgrandes pagasts

Novadnieku pagasts

Pampāļu pagasts

Rubas pagasts

Saldus pagasts

Saldus pilsēta

Šķēdes pagasts

Vadakstes pagasts

Zaņas pagasts

Zirņu pagasts

Zvārdes pagasts

88.

Saulkrastu novads

Saulkrastu pagasts

Saulkrastu pilsēta

89.

Sējas novads

 

90.

Siguldas novads

Allažu pagasts

Mores pagasts

Siguldas pagasts

Siguldas pilsēta

91.

Skrīveru novads

 

92.

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

Raņķu pagasts

Rudbāržu pagasts

Skrundas pagasts

Skrundas pilsēta

93.

Smiltenes novads

Bilskas pagasts

Blomes pagasts

Brantu pagasts

Grundzāles pagasts

Launkalnes pagasts

Palsmanes pagasts

Smiltenes pagasts

Smiltenes pilsēta

Variņu pagasts

94.

Stopiņu novads

 

95.

Strenču novads

Jērcēnu pagasts

Plāņu pagasts

Sedas pilsēta

Strenču pilsēta

96.

Talsu novads

Abavas pagasts

Ārlavas pagasts

Balgales pagasts

Ģibuļu pagasts

Īves pagasts

Ķūļciema pagasts

Laidzes pagasts

Laucienes pagasts

Lībagu pagasts

Lubes pagasts

Sabiles pilsēta

Stendes pilsēta

Strazdes pagasts

Talsu pilsēta

Valdemārpils pilsēta

Valdgales pagasts

Vandzenes pagasts

Virbu pagasts

97.

Tērvetes novads

Augstkalnes pagasts

Bukaišu pagasts

Tērvetes pagasts

98.

Tukuma novads

Degoles pagasts

Džūkstes pagasts

Irlavas pagasts

Jaunsātu pagasts

Lestenes pagasts

Pūres pagasts

Sēmes pagasts

Slampes pagasts

Tukuma pilsēta

Tumes pagasts

Zentenes pagasts

99.

Vaiņodes novads

Embūtes pagasts

Vaiņodes pagasts

100.

Valkas novads

Ērģemes pagasts

Kārķu pagasts

Valkas pagasts

Valkas pilsēta

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

101.

Varakļānu novads

Murmastienes pagasts

Varakļānu pagasts

Varakļānu pilsēta

102.

Vārkavas novads

Rožkalnu pagasts

Upmalas pagasts

Vārkavas pagasts

103.

Vecpiebalgas novads

Dzērbenes pagasts

Inešu pagasts

Kaives pagasts

Taurenes pagasts

Vecpiebalgas pagasts

104.

Vecumnieku novads

Bārbeles pagasts

Kurmenes pagasts

Skaistkalnes pagasts

Stelpes pagasts

Valles pagasts

Vecumnieku pagasts

105.

Ventspils novads

Ances pagasts

Jūrkalnes pagasts

Piltenes pagasts

Piltenes pilsēta

Popes pagasts

Puzes pagasts

Tārgales pagasts

Ugāles pagasts

Usmas pagasts

Užavas pagasts

Vārves pagasts

Ziru pagasts

Zlēku pagasts

106.

Viesītes novads

Elkšņu pagasts

Rites pagasts

Saukas pagasts

Viesītes pagasts

Viesītes pilsēta

107.

Viļakas novads

Kupravas pagasts

Medņevas pagasts

Susāju pagasts

Šķilbēnu pagasts

Vecumu pagasts

Viļakas pilsēta

Žīguru pagasts

108.

Viļānu novads

Dekšāres pagasts

Sokolku pagasts

Viļānu pagasts

Viļānu pilsēta

109.

Zilupes novads

Lauderu pagasts

Pasienes pagasts

Zaļesjes pagasts

Zilupes pilsēta

 

Atbalstīts

 

 

 

Priekšlikumi par izmaiņām 3.pielikumā

 

Spēkā esošā likuma redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

3. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 3.pielikums

 

 

 

 

3. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 3.pielikums

 

TERIT_KARTE2.JPG (187534 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2010.gada 15. februārī.”

 

Atbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā 2010.gada 15.februārī.

 


 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstītā redakcija likumprojektam „Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (Nr. 1643/Lp9) otrajam lasījumam

 

Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

1 .Izslēgt pārejas noteikumu 6.punktu.

 

2. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības

Nr.

p.k.

Novads

Novada teritoriālās vienības – novada pagasti un novada pilsētas

1.

Ādažu novads

 

2.

Aglonas novads

Aglonas pagasts

Grāveru pagasts

Kastuļinas pagasts

Šķeltovas pagasts

3.

Aizkraukles novads

Aizkraukles pagasts

Aizkraukles pilsēta

4.

Aizputes novads

Aizputes pagasts

Aizputes pilsēta

Cīravas pagasts

Kalvenes pagasts

Kazdangas pagasts

Lažas pagasts

5.

Aknīstes novads

Aknīstes pagasts

Aknīstes pilsēta

Asares pagasts

Gārsenes pagasts

6.

Alojas novads

Alojas pagasts

Alojas pilsēta

Braslavas pagasts

Brīvzemnieku pagasts

Staiceles pagasts

Staiceles pilsēta

7.

Alsungas novads

 

8.

Alūksnes novads

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

Annas pagasts

Ilzenes pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Kalncempju pagasts

Liepnas pagasts

Malienas pagasts

Mālupes pagasts

Mārkalnes pagasts

Pededzes pagasts

Veclaicenes pagasts

Zeltiņu pagasts

Ziemera pagasts

9.

Amatas novads

Amatas pagasts

Drabešu pagasts

Nītaures pagasts

Skujenes pagasts

Zaubes pagasts

10.

Apes novads

Apes pagasts

Apes pilsēta

Gaujienas pagasts

Trapenes pagasts

Virešu pagasts

11.

Auces novads

Auces pilsēta

Bēnes pagasts

Īles pagasts

Lielauces pagasts

Ukru pagasts

Vecauces pagasts

Vītiņu pagasts

12.

Babītes novads

Babītes pagasts

Salas pagasts

13.

Baldones novads

Baldones pagasts

Baldones pilsēta

14.

Baltinavas novads

 

15.

Balvu novads

Balvu pagasts

Balvu pilsēta

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubuļu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts

16.

Bauskas novads

Bauskas pilsēta

Brunavas pagasts

Ceraukstes pagasts

Codes pagasts

Dāviņu pagasts

Gailīšu pagasts

Īslīces pagasts

Mežotnes pagasts

Vecsaules pagasts

17.

Beverīnas novads

Brenguļu pagasts

Kauguru pagasts

Trikātas pagasts

18.

Brocēnu novads

Blīdenes pagasts

Brocēnu pilsēta

Cieceres pagasts

Gaiķu pagasts

Remtes pagasts

19.

Burtnieku novads

Burtnieku pagasts

Ēveles pagasts

Matīšu pagasts

Rencēnu pagasts

Valmieras pagasts

Vecates pagasts

20.

Carnikavas novads

 

21.

Cēsu novads

Cēsu pilsēta

Vaives pagasts

22.

Cesvaines novads

Cesvaines pagasts

Cesvaines pilsēta

23.

Ciblas novads

Blontu pagasts

Ciblas pagasts

Līdumnieku pagasts

Pušmucovas pagasts

Zvirgzdenes pagasts

24.

Dagdas novads

Andrupenes pagasts

Andzeļu pagasts

Asūnes pagasts

Bērziņu pagasts

Dagdas pagasts

Dagdas pilsēta

Ezernieku pagasts

Konstantinovas pagasts

Ķepovas pagasts

Svariņu pagasts

Šķaunes pagasts

25.

Daugavpils novads

Ambeļu pagasts

Biķernieku pagasts

Demenes pagasts

Dubnas pagasts

Kalkūnes pagasts

Kalupes pagasts

Laucesas pagasts

Līksnas pagasts

Maļinovas pagasts

Medumu pagasts

Naujenes pagasts

Nīcgales pagasts

Salienas pagasts

Skrudalienas pagasts

Sventes pagasts

Tabores pagasts

Vaboles pagasts

Vecsalienas pagasts

Višķu pagasts

26.

Dobeles novads

Annenieku pagasts

Auru pagasts

Bērzes pagasts

Bikstu pagasts

Dobeles pagasts

Dobeles pilsēta

Jaunbērzes pagasts

Krimūnu pagasts

Naudītes pagasts

Penkules pagasts

Zebrenes pagasts

27.

Dundagas novads

Dundagas pagasts

Kolkas pagasts

28.

Durbes novads

Dunalkas pagasts

Durbes pagasts

Durbes pilsēta

Tadaiķu pagasts

Vecpils pagasts

29.

Engures novads

Engures pagasts

Lapmežciema pagasts

Smārdes pagasts

30.

Ērgļu novads

Ērgļu pagasts

Jumurdas pagasts

Sausnējas pagasts

31.

Garkalnes novads

 

32.

Grobiņas novads

Bārtas pagasts

Gaviezes pagasts

Grobiņas pagasts

Grobiņas pilsēta

Medzes pagasts

33.

Gulbenes novads

Beļavas pagasts

Daukstu pagasts

Druvienas pagasts

Galgauskas pagasts

Gulbenes pilsēta

Jaungulbenes pagasts

Lejasciema pagasts

Līgo pagasts

Litenes pagasts

Lizuma pagasts

Rankas pagasts

Stāmerienas pagasts

Stradu pagasts

Tirzas pagasts

34.

Iecavas novads

 

35.

Ikšķiles novads

Ikšķiles pilsēta

Tīnūžu pagasts

36.

Ilūkstes novads

Bebrenes pagasts

Dvietes pagasts

Eglaines pagasts

Ilūkstes pilsēta

Pilskalnes pagasts

Prodes pagasts

Subates pilsēta

Šēderes pagasts

37.

Inčukalna novads

Inčukalna pagasts

Vangažu pilsēta

38.

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pagasts

Jaunjelgavas pagasts

Jaunjelgavas pilsēta

Seces pagasts

Sērenes pagasts

Staburaga pagasts

Sunākstes pagasts

39.

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

Zosēnu pagasts

40.

Jaunpils novads

Jaunpils pagasts

Viesatu pagasts

41.

Jēkabpils novads

Ābeļu pagasts

Dignājas pagasts

Dunavas pagasts

Kalna pagasts

Leimaņu pagasts

Rubenes pagasts

Zasas pagasts

42.

Jelgavas novads

Elejas pagasts

Glūdas pagasts

Jaunsvirlaukas pagasts

Kalnciema pagasts

Lielplatones pagasts

Līvbērzes pagasts

Platones pagasts

Sesavas pagasts

Svētes pagasts

Valgundes pagasts

Vilces pagasts

Vircavas pagasts

Zaļenieku pagasts

43.

Kandavas novads

Cēres pagasts

Kandavas pagasts

Kandavas pilsēta

Matkules pagasts

Vānes pagasts

Zantes pagasts

Zemītes pagasts

44.

Kārsavas novads

Goliševas pagasts

Kārsavas pilsēta

Malnavas pagasts

Mērdzenes pagasts

Mežvidu pagasts

Salnavas pagasts

45.

Kocēnu novads

Bērzaines pagasts

Dikļu pagasts

Kocēnu pagasts

Vaidavas pagasts

Zilākalna pagasts

46.

Kokneses novads

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Kokneses pagasts

47.

Krāslavas novads

Aulejas pagasts

Indras pagasts

Izvaltas pagasts

Kalniešu pagasts

Kaplavas pagasts

Kombuļu pagasts

Krāslavas pagasts

Krāslavas pilsēta

Piedrujas pagasts

Robežnieku pagasts

Skaistas pagasts

Ūdrīšu pagasts

48.

Krimuldas novads

Krimuldas pagasts

Lēdurgas pagasts

49.

Krustpils novads

Atašienes pagasts

Krustpils pagasts

Kūku pagasts

Mežāres pagasts

Variešu pagasts

Vīpes pagasts

50.

Kuldīgas novads

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Īvandes pagasts

Kabiles pagasts

Kuldīgas pilsēta

Kurmāles pagasts

Laidu pagasts

Padures pagasts

Pelču pagasts

Rendas pagasts

Rumbas pagasts

Snēpeles pagasts

Turlavas pagasts

Vārmes pagasts

51.

Ķeguma novads

Birzgales pagasts

Ķeguma pilsēta

Rembates pagasts

Tomes pagasts

52.

Ķekavas novads

Baložu pilsēta

Daugmales pagasts

Ķekavas pagasts

53.

Lielvārdes novads

Jumpravas pagasts

Lēdmanes pagasts

Lielvārdes pagasts

Lielvārdes pilsēta

54.

Līgatnes novads

Līgatnes pagasts

Līgatnes pilsēta

55.

Limbažu novads

Katvaru pagasts

Limbažu pagasts

Limbažu pilsēta

Pāles pagasts

Skultes pagasts

Umurgas pagasts

Vidrižu pagasts

Viļķenes pagasts

56.

Līvānu novads

Jersikas pagasts

Līvānu pilsēta

Rožupes pagasts

Rudzātu pagasts

Sutru pagasts

Turku pagasts

57.

Lubānas novads

Indrānu pagasts

Lubānas pilsēta

58.

Ludzas novads

Briģu pagasts

Cirmas pagasts

Isnaudas pagasts

Istras pagasts

Ludzas pilsēta

Nirzas pagasts

Ņukšu pagasts

Pildas pagasts

Pureņu pagasts

Rundēnu pagasts

59.

Madonas novads

Aronas pagasts

Barkavas pagasts

Bērzaunes pagasts

Dzelzavas pagasts

Kalsnavas pagasts

Lazdonas pagasts

Liezēres pagasts

Ļaudonas pagasts

Madonas pilsēta

Mārcienas pagasts

Mētrienas pagasts

Ošupes pagasts

Praulienas pagasts

Sarkaņu pagasts

Vestienas pagasts

60.

Mālpils novads

 

61.

Mārupes novads

 

62.

Mazsalacas novads

Mazsalacas pagasts

Mazsalacas pilsēta

Ramatas pagasts

Sēļu pagasts

Skaņkalnes pagasts

63.

Naukšēnu novads

Ķoņu pagasts

Naukšēnu pagasts

64.

Neretas novads

Mazzalves pagasts

Neretas pagasts

Pilskalnes pagasts

Zalves pagasts

65.

Nīcas novads

Nīcas pagasts

Otaņķu pagasts

66.

Ogres novads

Krapes pagasts

Ķeipenes pagasts

Lauberes pagasts

Madlienas pagasts

Mazozolu pagasts

Meņģeles pagasts

Ogresgala pagasts

Ogres pilsēta

Suntažu pagasts

Taurupes pagasts

67.

Olaines novads

Olaines pagasts

Olaines pilsēta

68.

Ozolnieku novads

Cenu pagasts

Ozolnieku pagasts

Sidrabenes pagasts

69.

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

Stalbes pagasts

Straupes pagasts

70.

Pāvilostas novads

Pāvilostas pilsēta

Sakas pagasts

Vērgales pagasts

71.

Pļaviņu novads

Aiviekstes pagasts

Klintaines pagasts

Pļaviņu pilsēta

Vietalvas pagasts

72.

Preiļu novads

Aizkalnes pagasts

Pelēču pagasts

Preiļu pagasts

Preiļu pilsēta

Saunas pagasts

73.

Priekules novads

Bunkas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virgas pagasts

74.

Priekuļu novads

Liepas pagasts

Mārsnēnu pagasts

Priekuļu pagasts

Veselavas pagasts

75.

Raunas novads

Drustu pagasts

Raunas pagasts

76.

Rēzeknes novads

Audriņu pagasts

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Maltas pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

77.

Riebiņu novads

Galēnu pagasts

Riebiņu pagasts

Rušonas pagasts

Silajāņu pagasts

Sīļukalna pagasts

Stabulnieku pagasts

78.

Rojas novads

Mērsraga pagasts

Rojas pagasts

79.

Ropažu novads

 

80.

Rucavas novads

Dunikas pagasts

Rucavas pagasts

81.

Rugāju novads

Lazdukalna pagasts

Rugāju pagasts

82.

Rūjienas novads

Ipiķu pagasts

Jeru pagasts

Lodes pagasts

Rūjienas pilsēta

Vilpulkas pagasts

83.

Rundāles novads

Rundāles pagasts

Svitenes pagasts

Viesturu pagasts

84.

Salacgrīvas novads

Ainažu pagasts

Ainažu pilsēta

Liepupes pagasts

Salacgrīvas pagasts

Salacgrīvas pilsēta

85.

Salas novads

Salas pagasts

Sēlpils pagasts

86.

Salaspils novads

Salaspils pagasts

Salaspils pilsēta

87.

Saldus novads

Ezeres pagasts

Jaunauces pagasts

Jaunlutriņu pagasts

Kursīšu pagasts

Lutriņu pagasts

Nīgrandes pagasts

Novadnieku pagasts

Pampāļu pagasts

Rubas pagasts

Saldus pagasts